E-commerce


Henrik Fig

E-commerce- og Marketingchef

Tlf.: 24 22 63 42
Mail: hfi@hjhansen.dk

Linda Inger Nielsen

Webkoordinator / E-commerce driftansvarlig

Tlf.: 21 63 35 45
Mail: lin@hjhansen.dk

Mikkel Steenberg Kristoffersen

Digital Projektleder

Tlf.: 20 43 19 87
Mail: msk@hjhansen.dk