ONLINE SPIRITUS LAGERSALG 🥃 Spar op til 55%!

Persondatapolitik for Vinspecialisten & H.J. Hansen Vin


1.
GENERELT

1.1
Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes Vinspecialisten & H.J. Hansen Vin ("Vinspecialisten & H.J. Hansen Vin", "os", "vores", "vi") indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2
Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os i forbindelse med et køb hos Vinspecialisten og H.J. Hansen Vin eller en henvendelse vedrørende et af vores produkter til H.J. Hansen Vin Kundeservice/Salgskontor, eller som vi indsamler via H.J. Hansen hjemmeside, www.hjhansen-vin.dk, samt når du besøger en af vores fysiske butikker.

1.3
H.J. Hansen Vin er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til H.J. Hansen Vin kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.


2.
HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

2.1
Når du besøger hjhansen-vin.dk, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af hjhansen-vin.dk, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjhansen-vin.dk, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer. Desuden finder H.J. Hansen Vin cookiepolitik anvendelse, når du bruger hjhansen-vin.dk.

2.1.1
Formålet er at optimere brugeroplevelsen og hjhansen-vin.dk’s funktion, samt foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via f.eks. Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre hjhansen-vin.dk samt vise dig relevante tilbud.

2.1.2
​​​​​​​Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.2
Når du køber et produkt eller kommunikerer med os vedrørende vores produkter, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver. Dette kan være navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, oplysninger om forespørgsler og reklamationer, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget, hvis bestillingen sker på hjhansen-vin.dk.

2.2.1
Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere, samt for om nødvendigt at kunne kontakte dig vedrørende relevant information om det produkt, du har købt. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder vedrørende tilbagetrækning af produkter, bogføring og regnskab. Ved køb på hjhansen-vin.dk indsamles IP-adressen med det formål at varetage vores interesse i at kunne forhindre svig.

2.2.2
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

2.3
Når du er tilmeldt vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse samt hvilken lokal butik du ønsker nyhedsbrev fra.

2.3.1
Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.

2.3.2
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.4
Hvis du er medlem af Selection kundeklub og foretager køb eller i øvrigt bruger hjhansen-vin.dk logget ind som Selection kundeklubmedlem, jf. punkt 2.1 og 2.2, behandler vi også dine personoplysninger i henhold til Selection kundeklubmedlemsbetingelser, der gælder ved siden af denne Persondatapolitik. Ved uoverensstemmelse mellem denne Persondatapolitik og Selection kundeklubmedlemsbetingelser har sidstnævnte forrang.

2.5
Når du besøger en af vores butikker (Vinspecialisten eller H.J. Hansen Vin butikker), kan der være opsat TV-overvågning i butikken. I givet fald vil der være skiltet med et piktogram (med et billede af et kamera) på et synligt sted i butikken. Optagelserne vil blive gennemgået ved stikprøvekontrol, konkret mistanke eller andre uregelmæssigheder og videregivet til politiet, hvis der er mistanke om en straffelovsovertrædelse.

2.5.1
Formålet med TV-overvågningen er at give Vinspecialisten og H.J. Hansen Vin mulighed for at forebygge, afsløre og dokumentere lovovertrædelser i relation til både kunder og personale (røveri, butikstyveri, overfald, bedrageri mv.) samt uregelmæssigheder i forbindelse med kassetransaktioner og lignende, samt at skabe tryghed og sikkerhed for personalet (røveri, overfald og uoverensstemmelser vedr. betaling).

2.5.2
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f, da Vinspecialisten og H.J. Hansen Vin har en legitim interesse i at forebygge de i punkt 2.5.1 nævnte typer af kriminalitet i de fysiske butikker.

2.6
Når du besøger en af Vinspecialisten eller H.J. Hansens Facebook sider, behandles dine personoplysninger som angivet i Facebooks privatlivs- og cookiepolitik. Skriver du til os via vores Facebook sider eller deltager du i en af vores konkurrencer på Facebook, vil Vinspecialisten og H.J. Hansen behandle oplysninger om dit navn og dit opslag.

2.6.1
Formålet med Vinspecialisten eller H.J. Hansens behandling af dine personoplysninger er at besvare din henvendelse, og at lade dig deltage i lodtrækningen og rette henvendelse til dig, såfremt du vinder.

2.6.2
​​​​​​​Retsgrundlaget for denne behandling er Vinspecialisten eller H.J. Hansens legitime interesse i at besvare din henvendelse eller lade dig deltage i konkurrencen og kontakte dig, hvis du vinder jf. EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.


3.
MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

3.1
I forbindelse med levering af varer, som du har købt på hjhansen-vin.dk, vil oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker blive videregivet til PostNord, Danske Fragtmænd eller en anden transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig. Ved køb af ikke lagerførte varer kan de nævnte oplysninger videregives til producenten eller sælgeren af den pågældende vare, som i så fald vil forestå leverancen.

3.2
Når du gennemfører betalingstransaktioner på hjhansen-vin.dk, sker dette via hjhansen-vin.dk's PCI (Payment Card Industry - Data Security Standard) certificerede samarbejdspartner, Nets.  Oplysningerne opbevares i et sikkert PCI certificeret miljø, som lever op til internationale sikkerhedsstandarder. Når du anvender et betalingskort på hjhansen-vin.dk, er det kun hjhansen-vin.dk’s PCI certificerede samarbejdspartner, Nets - og ikke H.J. Hansen Vin - der får adgang til dine oplysninger.

3.3
Optagelser fra TV-overvågning i de fysiske butikker kan blive videregivet til politiet som led i efterforskning af konkrete sager om lovovertrædelser.

3.4
Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift af systemer og forbedringer af hjhansen-vin.dk, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

3.5
Nogle af disse databehandlere, f.eks. Google Analytics v/Google LLC. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45. I det omfang vi bruger andre databehandlere end den nævnte, der er etableret udenfor EU, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier.


4.
DINE RETTIGHEDER

4.1
Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

4.2
Indsigtsretten

4.2.1
Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

4.2.2
Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til [email protected]. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

4.3
Retten til berigtigelse

4.3.1
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

4.4
Retten til sletning

4.4.1
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

4.5
Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

4.5.1
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

4.6
Retten til dataportabilitet

4.6.1
Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

4.7
Retten til indsigelse

4.7.1
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring, da denne behandling foretages på grundlag af vores legitime interesser, jfr. punkt 2.1 og 2.3. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring og profilering, skal du slette dine cookies, som nævnt i punkt 5.1 nedenfor.

4.8
Retten til at tilbagekalde samtykke

4.8.1
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til fremsendelse af nyhedsbreve. Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, skal du kontakte [email protected].

4.9
Retten til at klage

4.9.1
Du har til enhver tid ret til at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail til [email protected] eller telefon +45 33 19 32 00


5.
​​​​​​​SLETNING AF PERSONDATA

5.1
Oplysninger indsamlet om din brug af hjhansen-vin.dk i henhold til pkt. 2.1, slettes efter reglerne i H.J. Hansen Vin Cookiepolitik. De cookies, som H.J. Hansen selv udbyder, slettes senest et år efter, at du sidst har besøgt siden, mens tredjeparts cookies har varierende udløbsfrister. De enkelte udløbsfrister er oplistet i H.J. Hansens Vins cookiepolitik, hvor du også kan læse mere om, hvordan du selv kan slette dine cookies, når du ønsker det.

5.2
Oplysninger indsamlet i forbindelse med dine køb og henvendelser til H.J. Hansen Vin i forbindelse hermed, jfr. pkt. 2.2, vil som udgangspunkt blive slettet lidt over 2 år efter dit køb, når retten til at reklamere over varen er udløbet. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Oplysning om returnering af varer gemmes i op til 5 år i henhold til regnskabslovgivningen.

5.3
Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev jfr. punkt 2.3, slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

5.4
Oplysninger, der stammer fra TV-overvågning, vil automatisk blive slettet senest 30 dage efter optagelsen fandt sted, medmindre oplysningerne indgår i efterforskning af en konkret sag. Såfremt dine oplysninger indgår i efterforskning af en konkret sag, vil de blive slettet, når sagen er afsluttet og formålet med behandlingen ikke længere er til stede.

5.5
​​​​​​​Oplysninger, du giver på Vinspecialisten og H.J. Hansen Vin Facebook sider, vil som udgangspunkt blive liggende på Facebook siden som en del af sidens historik. Du kan du selv slette dine oplysninger på siden, når du ønsker det. De oplysninger, Vinspecialisten og H.J. Hansen Vin behandler om dig som følge af din deltagelse i konkurrencer, og som i den forbindelse kopieres over i H.J. Hansens’ egne systemer, slettes efter 3 måneder.


6.
SIKKERHED

6.1
Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2
Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til oplysningerne. Disse medarbejdere er instrueret i, hvorledes perondata behandles forsvarligt.


7.
KONTAKTOPLYSNINGER

7.1
H.J. Hansen Vin A/S, cvr. nr. 89 97 35 11 er dataansvarlig for de persondata, der indsamles af H.J. Hansen Vin.

7.2
Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:
H.J. Hansen Vin A/S
Vestergade 97-101
5000 Odense C
E-mail: [email protected]
Telefonnummer: 63 12 82 00


8.
ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN

8.1
Denne Persondatapolitik opdateres løbende. Den gældende version er den, der til enhver tid kan findes her på hjhansen-vin.dk.


9.
VERSIONER

9.1
​​​​​​​Dette er version 3 af Vinspecialisten & H.J. Hansen Vins persondatapolitik dateret 3. oktober 2020.


Tilmelding til Sélection Vinklub

Bliv gratis medlem af vores vinklub og få 5% på langt størstedelen af vores produkter, både når du handler online og i butik - klik herunder.

Læs om vores kundeklub
Logo
H.J. Hansen Vin, Vestergade 97-101, 5000 Odense C, [email protected]