H.J. HANSEN VIN ER ISO 14.001 CERTIFICERET SOM DEN FØRSTE I VINBRANCHEN

14. november 2012
Som det første vinfirma i Danmark har H. J. Hansen Vin A/S fået sit CSR-system certificeret af Dansk Standard i form af et ISO 14.001 certifikat.
Certificeringen er en del af H. J. Hansen Vin’s strategi om at medvirke til at fremme bæredygtighedsbegrebet samt beskytte mennesker og miljø i størst mulig udstrækning.
Samtidig imødekommer vi hos H. J. Hansen Vin vores mange kunders ønsker og forventninger omkring bæredygtighed i forbindelse med levering af kvalitetsvin og gaveløsninger.

CSR står for Corporate Social Responsibility, hvor man arbejder med miljø, arbejdsmiljø og social bæredygtig virksomhedsudøvelse i bred forstand. Særlig fokus har vi på økologiske og biodynamiske vine samt på vores leverandørers arbejde med ovennævnte emner. Desuden vil vi stille skarpt på den CO2-udledning, som fremstilling og transport af vin og delikatesser bidrager med, lige som vi løbende vil arbejde på at reducere CO2-udledningen.
Det har taget godt og vel to år at opbygge dette ledelsessystem, så H.J. Hansen Vin’s første CSR-system blev en realitet pr. 1. november 2012. Og ikke mindst en stor intern interesse fra medarbejderne har dannet grobund for en positiv implementering.

VORES ERKLÆREDE MILJØPOLITIK ER FØLGENDE
* Som den førende vinimportør ønsker vi hos HJH Vin at udøve vores aktiviteter ud fra et bæredygtighedsprincip.
* Klimabelastningen er en stor samfundsmæssig udfordring. HJH Vin vil medvirke til at minimere klimabelastningen i forhold til produktion og transport af vin.
* Ligeledes ønsker HJH Vin at fremme produktionen af økologisk og biodynamisk vin. Vi vil være åbne og imødekommende overfor leverandører, der lancerer nye miljøvenlige produkter og ydelser.
* Nye produkter og ydelser vil blive miljøvurderet, inden de anskaffes/accepteres.
* Vi ønsker at indgå i en konstruktiv og tæt dialog med leverandører, kunder, myndigheder og andre interessenter. Relevant lovgivning vil blive overholdt. Desuden vil der blive arbejdet med løbende forbedringer og forebyggelse af forurening.
* Vi vil optræde socialt ansvarligt. Vi vil således arbejde for at fastholde og ansætte medarbejdere, der er truede af udstødelse fra arbejdsmarkedet pga. nedsat arbejdsevne eller sygdom.  
* Vi vil arbejde aktivt på at påvirke vores leverandører til at optræde miljømæssigt, klimamæssigt og socialt ansvarligt.
* Vi mener, at børn har ret til uddannelse og til at være børn. Imidlertid anerkender vi, at børn i nogle dele af verden er nødt til at udføre et stykke arbejde for at tilegne sig tidligere generationers kundskaber vedr. f.eks. vinfremstilling.
* Børnearbejde må ikke være skadeligt for børn, hverken psykisk eller fysisk, ligesom det heller ikke må repræsentere en udnyttelse af børn. Ydermere må børns arbejde ikke have et omfang, der forhindrer det forhold, at børn primært skal modtage undervisning, der kan højne deres uddannelsesniveau.
* Alt børnearbejde skal vurderes ud fra barnets tarv. Vi tilslutter os Red Barnets policy om børnearbejde.
* Vi vil opretholde et effektivt beredskab til at imødegå og minimere skader på mennesker og natur, hvis uheldet er ude.  
* Vores CSR-politik vil være offentlig tilgængelig, og vi vil kommunikere eksternt om vores væsentlige miljøforhold / miljømål.

VORES LEVERANDØRKRAV ER FØLGENDE
HJH Vin´s leverandørpolitik og tilhørende krav har baggrund i vores arbejde med CSR (bæredygtighed i bred forstand),  fra menneskerettigheder over arbejdsmiljø til miljø- og klimabevidsthed.

HJH Vin forventer af sine leverandører, at de arbejder på at leve op til nedenstående retningslinjer:
* At det aktuelle lands regler vedr. organisationsret og overenskomster respekteres.
* At leverandøren fremmer et sundt arbejdsmiljø og forebygger arbejdsulykker.
* At leverandøren ikke udøver diskriminerende adfærd på baggrund af etnicitet, religion, alder, handicap, køn, seksuel orientering, medlemskab af fagforening eller politisk overbevisning.
* At leverandøren betaler sine ansatte en løn, der kan sikre en fair levestandard set i forhold til det nationale niveau.
* At leverandøren ikke kan sættes i forbindelse med nogen form for tvangsarbejde.
* At leverandøren ikke benytter sig af børnearbejde – forstået som arbejde, der ødelægger børnenes fysiske eller psykiske helbred og forhindrer dem i at gå i skole.
* At leverandøren overholder landets miljø- og arbejdsmiljølovgivning.
* At leverandøren arbejder aktivt for at nedbringe negative miljø- og klimapåvirkninger ved sin aktivitet.
* At leverandøren tager afstand fra bestikkelse eller anden form for korruption.