Bæredygtig vin

Hvordan defineres bæredygtighed?

Bæredygtighed kan som koncept være svært at tøjle. Der er mange forskellige måder, hvorpå vinproduktion kan være bæredygtig. Det handler om mere end økologi, som er møntet på jord og planter. Bæredygtighed handler også om klima, om ansættelsesforhold, om vandforbrug, om gødning og om økonomi. Der er mange flere brikker, der skal passe sammen for bæredygtig vinproduktion end økologisk eller biodynamisk vinproduktion.

Når det er sagt, er der forskellige grader af bæredygtighed, du som kunde kan tage stilling til, når du vælger vin. I Danmark har vi nemlig ikke noget mærkat for bæredygtig vinproduktion, i stedet kan du kigge efter økologi-mærket eller mærkater, der markerer en vin som biodynamisk.

EU har ikke lavet et gældende mærkat for bæredygtig vinproduktion endnu, fordi det er et svært område at sætte rammer for. Økologi er bundet til plante, jord og tilsætningsstoffer, men bæredygtighed handler også om producentens forhold, og den måde gården forbruger på.

bæredygtig, vin

Der er mange aspekter, som er svære at bestemme over på tværs af så forskelligartede lande, som der er i EU. Hvert land har dog muligheden for at lovgive på området, hvilket bl.a. har resulteret i, at Frankrig har lavet HVE-mærkatet. HVE står for Haute Valeur Environmentale og betyder ”høj miljømæssig værdi”. Dette mærke angiver bæredygtig produktion i forhold til visse rammer, som er fast definerede ud fra Frankrigs forhold.

Kan man være bæredygtig uden at være økologisk?

Ja, selvom det lyder paradoksalt. En vinproduktion kan betragtes som bæredygtig, trods den ikke er certificeret økologisk. Det er fordi, der er mange måder at være bæredygtig på, og det har man valgt at belønne i bl.a. Frankrig med håbet om, at det opfordrer flere vinbønder til at investere i en mere bæredygtig tilgang til vinproduktion. Det er ikke alle vinbønder der har økonomi eller forhold til at omlægge sin vinproduktion til økologi, men de kan stadig tage bæredygtige forbehold for den konventionelle vinproduktion. ”Lidt er bedre end ingenting”-tankegangen er stadig gavnlig for miljøet, når den sammenlignes med konventionel vinproduktion.

Økologi er et solidt bæredygtigt tiltag, men der er mange måder at være bæredygtig på, som nævnt ovenfor. For at blive certificeret økologisk, kræver det en god økonomi og et par år, det er nemlig en krævende og længerevarende proces, der kontrolleres nøje. Økologisk vinbrug følger faste rammer og regelsæt udstedt af EU, hvor bæredygtighed ikke har en specifik certificering endnu. Læs mere om økologisk vin her. Flere og flere vælger at investere i økologi for miljøets skyld, men det er i stigende grad også populært, fordi det giver god omtale for vinproducenten. Økologisk vinproduktion vil som oftest give mindre afkast, fordi man ikke må benytte de krasse sprøjtemidler, og fordi man generelt er begrænset i forhold til tilsætningsstoffer m.m. Til gengæld vil man i sidste ende stå med et renere produkt, der er sundere end konventionel vin kan siges at være.

Hvem belønner bæredygtighed?

Frankrig og Californien er nogle af de første til at definere bæredygtig produktion og udstede et mærkat. Det er spændende tiltag, fordi det giver incitament til at flere giver sig i kast med færre pesticider og bedre arbejdsforhold, selvom de ikke nødvendigvis kan leve op til et mærkat for økologi eller biodynamisk produktion. Det er skridt i den rigtige retning. Hvis du finder en vin med HVE-mærkatet eller Californiens SIP-mærkat for Sustainability In Practice (bæredygtighed i praksis) ved du, at der er taget hensyn til miljøet.

Er bæredygtig vin dyrere end andre vine?

Som udgangspunkt er vin, der lever op til bæredygtige krav som økologi og biodynamisk produktion, dyrere end andre vine, der er konventionelt produceret, da en bæredygtig tilgang også er en begrænset tilgang. De mange forbehold der sikrer et renere produkt, betyder også, at man ikke har mulighed for at ”trylle” lige så meget i vinproduktionen ved hjælp af specifikke tilsætningsstoffer og sprøjtemidler, der gør livet lettere for vinbonden. Udbyttet vil derfor være mindre og produktionen vil ofte være dyrere, hvilket trækker prisen op. Når det er sagt, er bæredygtig vin særdeles konkurrencedygtig og findes i stort set alle prislejer.

Hvorfor betale ekstra for bæredygtig vin?

Når du investerer i bæredygtig vin, passer du automatisk mere på miljøet. Samtidig er du sikker på, at du får en vin, der er kontrolleret i forhold til tilsætningsstoffer og sprøjtemidler.